Re-enactment

Re-enactment ; een woordje uitleg...

Wat is Re-enactment :

Re-enactment is strikt gesproken het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden, door deelnemers in historisch kostuum. De authenticiteit van aankleding van de deelnemers (kostuums en gebruiks- voorwerpen) is niet altijd even strikt als bij levende geschiedenis, doordat de demonstraties vaak behalve educatief vaak ook recreatief bedoeld zijn.

 

Geschiedenis

 

Al in de Romeinse oudheid voerden cavalerie-eenheden toneelveldslagen uit van hun belangrijkste overwinningen. Dit werd tijdens en na de middeleeuwen vaak gedaan in de vorm van toernooien.

 

Pas sinds de 19e eeuw begon re-enactment in de Verenigde Staten serieuzer gestalte te krijgen met opvoeringen van veldslagen uit de indianenoorlogen, waarbij veldslagen met Noord-Amerikaanse cavaleriesoldaten opnieuw werden opgevoerd voor een niet-militair publiek.

In de jaren 1960 waaide het verschijnsel over naar het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien zijn meer verenigingen opgericht met steeds meer historische invalshoeken: Romeinen, Vikingperiode, middeleeuwen, Tachtigjarige Oorlog, napoleontische oorlogen, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, enzovoort.

 

Reyseghers van Ghendt

 

Onze passie in de geschiedenis situeert zich in de 15de eeuw. Wij spelen het leven na van de "Reyseghers". Zij waren een soort Gentse guerilla-eenheid ten tijde van de Bourgondische hertog Filips De Goede. Meer info vind je onder de rubriek "Gent in de 15de eeuw"..

 

Kampementen

Het 15de eeuwse re-enactment waar wij aan deelnemen beslaat niet enkel het opvoeren van veldslagen maar ook het uitbeelden van het middeleeuwse kampleven, want geen veldslag zonder een degelijke slaapplaats, kookplaats, ambachten en andere logistieke ondersteuning. Tijdens ons middeleeuws kamperen trachten we alles zo historisch correct mogelijk uit te voeren.

Vanaf de lente nemen we geregeld deel aan een re-enactment weekend. Deze weekends gaan hoofdzakelijk door in Belgiƫ maar zo nu en dan steken we de grens over voor een buitenlands kamp. De kampen waar we aan het werk te zien zijn, vind je terug in de rubriek "Agenda".